Tel.: +420 606 172 821
Srovnání nejčastějších metod čištění filtrů pevných částic na trhu s patentovanou technologií
FLASH CLEANER™
FLASH CLEANER
MACHINE™
ČIŠTĚNÍ VZDUCHEM
+ VYPÉKÁNÍ
ULTRAZVUKOVÉ
ČIŠTĚNÍ
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
POPIS

Filtr je vložen do pracovní komory FLASH CLEANER MACHINE a za užití patřičné redukce připojen do systému. Nejdříve je spuštěna diagnostika

V závislosti na typu a velikosti filtru je provedeno jeho čištění a následné vysušení horkým vzduchem. Na konci je filtr opět diagnostikován a je vytištěn protokol.

nejdříve je DPF filtr rozříznut, testován a poté čištěn vzduchem. Následně je vložen do pečící trouby, která postupně dosáhne teploty spalování uhlíkových zbytků na 594-705 °C. Poté je nutné svařit skelet DPF filtru zpět do původního stavu.

DPF filtr je ponořen do ultrazvukového zásobníku plného vody. Ultrazvuk vytvoří ve vodě mikrobubliny, uvnitř kterých je teplota velmi vysoká a tlak dosahuje až 500 atm. Imploze bublinek pak způsobí oddělování částic od všech filtračních substrátů.

Do paliva či do výfukového potrubí jsou přidána aditiva, která zvýší teplotu spalování a mají pročistit DPF filtr.

ČAS

Od 30 minut (vozidlo DPF-FAP) do 120 minut (DPF u nákladního vozidla)

10-12 hodin Pneumatické čištění 90 minut Pečení od 8 do 48 hodin

12-24 hodin Ultrazvukové čištění a sušení + pneumatické čištění

-

VÝHODY / NEVÝHODY
 • Celkové odstranění zbytků PM10
 • Celkové odstranění zbytků olejů
 • Celkové odstranění zbytků ceria
 • Účinné čištění všech typů filtrů částic a katalyzátorů (automobily a těžká nákladní vozidla, také SCR) každé velikosti.
 • Šetrná a bezpečná metoda čištění
 • Výborná ochrana vzácných kovů použitých při výrobě DPF
 • Zcela ekologické, voda cirkuluje přes filtrovací kartuše a je neustále recyklována. Okruh je uzavřený.
 • Odstranění většiny zbytků PM
 • Reálná možnost zničení filtru při řezání a následném svařování filtru
 • Natavení prvku ceria do stěny filtru v důsledku vysoké teploty
 • Riziko tepelného šoku, které poškozuje vzácné kovy
 • Hluboké čištění filtračních článků
 • Špatná účinnost na velmi špinavém filtru (olej) a filtrech velkých rozměrů
 • Nebezpečí poškození filtru kvůli vibracím generovaným ultrazvukem a implozi bublin
 • Vysoká spotřeba vody (je třeba ji často měnit aby se odstranily zbytky PM10, které se usazují ve spodní části filtru)
 • Energeticky neefektivní
 • Jednoduché a levné
 • Neůčinné: Zbytky nejsou skutečně vyloučeny a naopak přicpávají již tak zanesený filtr
 • Mnohdy je filtr nenávratně poškozen

Význam zkratek: